Ta strona wykorzystuje pliki cookies m. in. w celach dostosowania do potrzeb użytkowników, poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

wiarygodny partner w biznesie

Poręczenie DOTACJI Z PUP

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. poręcza dotacje przyznawane przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Współpracujemy w tym zakresie z:

  • Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia
  • Powiatowym Urzędem Pracy w Wąbrzeźnie
  • Powiatowym Urzędem Pracy w Nakle nad Notecią

O poręczenie może ubiegać się każdy, kto wystąpi z wnioskiem do PUP o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz zawnioskuje o jej zabezpieczenie w formie poręczenia.

 

Poręczenie TFPK zabezpiecza do 80% wartości dotacji, bez dodatkowych kosztów jej przyznania i uruchomienia.

Prowizja za przyznanie poręczenia wynosi 1% jego wartości.

Zabezpieczeniem udzielonego przez TFPK poręczenia jest weksel własny in blanco beneficjenta.

 

Osoba zaintersowana poręczeniem dotacji składa wniosek o udzielenie poręczenie (PUP) wraz z załącznikami.

Załączniki:

  • potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego zawierająca opis przedsięwzięcia wraz z wymaganymi przez PUP załącznikami,
  • projekt umowy o udzielenie wsparcia finansowego
  • zgoda Wnioskodawcy na przekazywanie informacji
  • oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy
  • pisemne oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Skarbu Państwa
  • oświadczenie o ochronie danych osobowych

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.