Ta strona wykorzystuje pliki cookies m. in. w celach dostosowania do potrzeb użytkowników, poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

wiarygodny partner w biznesie

O poręczeniach TFPK

Poręczenia udzielane przez nasz fundusz mają charakter cywilnoprawny i regulowane są przepisami Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93).

Zgodnie z art. 876 KC przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.

Oznacza to, że ryzyko związane z finansowaniem Państwa firmy spoczywa na naszym Funduszu. Jeśli więc starasz się o kredyt, pożyczkę lub leasing i potrzebujesz dobrych zabezpieczeń skorzystaj z naszego poręczenia.

 
Kto może korzystać z poręczeń TFPK?
 • MŚP - mikro, mali i średni przedsiębiorcy
 • Start Up - firmy nowopowstające oraz we wczesnej fazie rozwoju
 • OPP - Organizacje Pożytku Publicznego*
 • PES - Podmioty Ekonomii Społecznej**
 • Beneficjent wsparcia finansowego - osoba bezrobotna ubiegająca się o dotację na założenie działalności gospodarczej***

*podmioty spełniające wymagania określone w przepisach Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) i wpisane do Wykazu organizacji pożytku publicznego prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

**poręczenie może zostać udzielone Beneficjentowi, który w chwili udzielania poręczenia będzid posiadał statu mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy lub status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności publicznej i o wolontariacie.

***poręczenie może zostać udzielone Beneficjentowi, który w chwili udzielania poręczenia będzie posiadał status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

 

mające siedzibę i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 
Co poręczamy?
 • kredyty inwestycyjne i obrotowe
 • pożyczki inwestycyjne, obrotowe i inwestycyjno-obrotowe
 • leasing finansowy, operacyjny i zwrotny
 • mikropożyczki
 • dotacje dla bezrobotnych na założenie działalności gospodarczej
 • środki dla Beneficjentów wsparcia finansowego przyznawane w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu.
 
Dlaczego poręczenia TFPK?
 • ułatwiają dostęp do kapitału koniecznego do rozwoju firmy
 • poprawiają wiarygodność firmy
 • skracają czas oczekiwania na kredyt, pożyczkę, leasing, dotację
 • obniżają ryzyko prowadzenia biznesu
 • umożliwiają swobodne dysponowanie majątkiem firmy

Wspieramy przedsiębiorców z wszystkich branż, a wnioski o poręczenie rozpatrujemy indywidualnie.

Nasze poręczenia dostępne są w całym Województwie Kujawsko-Pomorskim.

 

Wszystkie poręczenia ułatwiają dostęp do kredytów, pożyczek i leasingu. Warto jednak zwrócić uwagę na warunki i zasady udzielania poszczególnych poręczeń. W zależności bowiem od rodzaju poręczenia warunki te mogą się różnić i dotyczyć różnych podmiotów.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.